Lịch sử

NGÔI CHÙA VIỆT NAM

Ngày xưa, một nhà nho tên là Lê Quát, học trò của Chu Văn An,…
CHÙA THIỀN SƠN  ,Chùa Lỗ Mây , Ninh Hòa

Chùa Thiền Tôn nơi xuất phát Phái Thiền Tổ Liễu Quán

Lịch Sử CHÙA THANH HẢI

Ý nghĩa ngôi chùa

Lịch sử

NGÔI CHÙA VIỆT NAM

Ngày xưa, một nhà nho tên là Lê Quát, học trò của Chu Văn An,…
CHÙA THIỀN SƠN  ,Chùa Lỗ Mây , Ninh Hòa

Chùa Thiền Tôn nơi xuất phát Phái Thiền Tổ Liễu Quán

Lịch Sử CHÙA THANH HẢI

Ý nghĩa ngôi chùa

Phật Học

Dạy Cười

Nhiều báo điện tử trong nước mới đây đã dẫn lại từ báo Asia One…
Chuỗi hạt trong đời sống bạn trẻ

Người Phật tử tự nhìn mình như thế nào?

LÀM DÂU TRĂM HỌ

Ẩm thực chay – một xu hướng mới

Suy ngẫm

THÔNG ĐIỆP CỦA SỰ HẠNH PHÚC

Thời gian cứ dần trôi theo quy luật của tạo hóa, lại một mùa Khánh…
Ý nghĩa của đời người

Đừng bao giờ so sánh

7 việc làm khiến phúc báo bị hao tổn

Dùng tâm từ bi để giải độc tố tự thân