Lịch sử

NGÔI CHÙA VIỆT NAM

Ngày xưa, một nhà nho tên là Lê Quát, học trò của Chu Văn An,…
CHÙA THIỀN SƠN  ,Chùa Lỗ Mây , Ninh Hòa

Chùa Thiền Tôn nơi xuất phát Phái Thiền Tổ Liễu Quán

Lịch Sử CHÙA THANH HẢI

Ý nghĩa ngôi chùa

Lịch sử

NGÔI CHÙA VIỆT NAM

Ngày xưa, một nhà nho tên là Lê Quát, học trò của Chu Văn An,…
CHÙA THIỀN SƠN  ,Chùa Lỗ Mây , Ninh Hòa

Chùa Thiền Tôn nơi xuất phát Phái Thiền Tổ Liễu Quán

Lịch Sử CHÙA THANH HẢI

Ý nghĩa ngôi chùa

Phật Học

Thông điệp Đại lễ Phật Đản PL. 2556 của Đức Pháp Chủ

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gửi Chư tôn túc giáo…
Ý NGHĨA LỄ TẮM PHẬT

Ý NGHĨA BẢY BƯỚC NỞ HOA SEN

Nghi thức lễ Phật Đản

Sự giác hộ của Đức Phật

Suy ngẫm

THÔNG ĐIỆP CỦA SỰ HẠNH PHÚC

Thời gian cứ dần trôi theo quy luật của tạo hóa, lại một mùa Khánh…
Ý nghĩa của đời người

Đừng bao giờ so sánh

7 việc làm khiến phúc báo bị hao tổn

Dùng tâm từ bi để giải độc tố tự thân