Lịch Sử CHÙA THANH HẢI
Danh lam - tự viện Lịch sử

Lịch Sử CHÙA THANH HẢI

Chùa Thanh Hải, tại Xóm Mới, nay là thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. do Hòa thượng Thích Nhơn Hưng, húy Tâm Đạo, tự Từ Lễ , dòng Lâm Tế Liễu Quán, đời thứ 43.Khai sơn năm Bính Ngọ 1966. truyền thừa cho đệ tử Thích Pháp viên, húy Nguyên Thành, tự Thiện Châu, đệ nhất trụ trì . Đến nay là pháp điệt Thích Quảng Tâm , pháp tự Phước Trí, hiệu Chơn Tịnh, kế thừa.

Thời gian hành đạo của hòa thượng Thích Nhơn Hưng, tại Cam Ranh hơn 60 năm ngài đã chứng minh khai sơn , trụ trì rồi trùng tu rất nhiều các ngôi chùa … Ngài đích thân khai sáng gồm 5 ngôi chùa ; Ngôi chùa cuối cùng này là tại xóm Mới , theo tâm nguyện của trưởng đệ tử Thích Pháp Viên, cùng bá tánh bổn đạo với ý nghĩ như sau : tTrong tỉnh Khánh Hòa phía nam có Chùa Thanh Sơn tại thôn Mỹ Thanh, cách khoảng 5 cây số và xa hơn là Chùa Long Cát, Du Long khoảng 10 cây số , phật tử tại Ninh Thuận khoảng 50 cây số trỡ lại; phía bắc Chùa Hòa Vân, Trại Cá, thôn Hòa Diêm, khoảng 4 cây số , Chùa Khánh Phước, cây số 9 , Chùa Hòa Thành, cây số 19 và tiện nhất cho Tăng Ni Phật tử tín đồ tại Ba Ngòi, nơi mà thầy trò hành đạo lâu nhất của Chùa Khánh Long .

Ngày nay trên Quốc lộ I qua đoạn cuối Sở Dừa Cam Thịnh từ hướng Sài Gòn về Nha Trang nhìn về phía đông sẽ thấy cổng với đường vô Chùa Thanh Hải .

Tam quan có câu đối

” Quảng khai phương tiện cận môn ,giả duyệt viễn giả lai hành hành tự tha giai thắng lợi “

” Tâm hiện chân thật tướng , thượng nhi hoằng hạ nhi hóa tâm tâm

Nhìn từ tam quan hướng về chánh điện là tượng đức Phật Di Lặc ngồi trên tòa sen với dáng hoan hỷ , gợi cho nhớ trong lòng đức tính từ bi bao dung  lời tán thán ” Từ nhan vi tiếu tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhơn , đại đỗ năng dung dung thế gian nan dung chi sự ” có nghĩa là : Bụng to hơn các bụng to chứa cho hết chuyện nhỏ to cuộc đời , … hay cười, cười những việc thiên hạ đáng cười … ”

Ngôi chánh điện hiện nay đã được đại đức Thích Quảng Tâm đương kim trụ trì , tái tạo theo hướng đông nam , có gần là Núi Quy nhỏ, xa xa hơn là rặng trường sơn xuyên xuống biển với cảnh suối Tiên , Hòn Bà … làm tiền án

Khi trùng tu  đã dựa theo tên làng Hiệp Thanh và chùa Thanh Hải nên làm mới đôi câu đối như sau :

” Hiệp trần bội giác , chơn như hiện khởi , tức Phật tức tâm “

” Thanh trược đoạn mê, thể tánh tịch nhiên , phi sắc phi không “

” Thanh phong đãng đãng ,  tán mê vân ,tư đạo mạch ,  phổ hiện thiên tường “

” Hải thủy uyên uyên, tàng bảo ngọc , sái não phiền , hàm dung nhứt vị “

Ngày 20, tháng 8, năm Đinh  Hơi  2007 . Xây dựng thêm phần Trai Đường gần kề với Nhà Đông , Giảng Đường , qua hơn năm hoàn thiện đã tôn trí đức Giám Trai . và những câu đối nói về công ơn đàn na tín thí

” Thần công phả trắc , phàm trù hóa tác thiên trù “

” Phật lực vô biên , tố thực biến thành pháp thực “

” Tam tâm vị liễu thủy nan tiêu “

”  Ngũ quán nhược minh kim dị hóa “

” Thanh trai , thanh khiết vị “

” Hải chúng , hải hội hương “

Ngày mùng 2, tháng 8, năm Canh Dần – 2010 – Kỷ niệm 40 năm ngày khánh thành 2/8/ Canh Tuất,1970 – 2/8/ Canh Dần, 2010 . Khai móng xây dựng nhà Tây và Tăng phòng . Đễ chư tăng sinh hoạt.

Trải qua hơn 40 năm từ Thầy Tổ xây dựng và tiếp tăng độ chúng , ngôi chùa Thanh Hải đến nay môn đồ xem như là nơi Tổ Đình . Vì chốn này đã có ngôi bảo tháp của hòa thượng Thích Nhơn Hưng . Ngài là con của quê hương Khánh Hòa, là người trong hàng môn phái đề cử là phó chủ tang của Tổ Sư Thích Phước Tường , là bổn sư , quy y , thế độ , cầu pháp của hàng đệ tử xuất gia và tại gia của nhiều thế hệ nay đã hành đạo tu học khắp các nơi …

Lúc đầu môn đồ và Giáo Hội thị xã Cam Ranh xây dựng bảo tháp 7 tầng , đến lúc chiến tranh vì ảnh hưởng bom đạn nên hằng năm đệ tử phải tu bổ lại . Khi trùng tu ngôi chánh điện xong, được sự chứng minh của hòa thượng Thích Tinh Nghiêm, Chánh Đại Diện Phật Giáo thị xã Cam Ranh cùng chư tăng và môn đồ quyết định trùng tu lại cho xứng tầm với ngôi chùa và cũng tỏ lòng cung kính bậc cao tăng , trong suốt cuộc đời tịnh tu có nhiều công lao cống hiến  cho đạo pháp  quê hương

 

Post Comment