Thời gian cứ dần trôi theo quy luật của tạo hóa, lại một mùa Khánh Đản nữa lại về trên dải đất hình chữ S thân thương. Đã trải qua…

Hơn năm trăm năm trước kỷ nguyên Tây lịch, vào một đêm thanh bình tháng Vesākha, khi tĩnh tọa trong tư thế kiết già dưới cội Bồ-đề, bên bờ sông…

Có bao giờ trong cuộc sống bon chen, vội vã hằng ngày, ta dừng lại vài phút và tự hỏi chính bản thân mình: tại sao ta lại có mặt…

Trong cuộc sống có rất nhiều thứ chúng ta chỉ nhìn thấy 1 mặt hay 1 góc độ của nó, do vậy đừng bao giờ so sánh khi mình chưa…

Phúc báo của một người chính là quả báo tốt đẹp đến với người đó có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ. Nhưng…