Nhiều báo điện tử trong nước mới đây đã dẫn lại từ báo Asia One lời một bà mẹ Trung Quốc kể về 12 điều khiến bà ngạc nhiên khi…

Chuỗi đeo tay, vật trang sức quá quen thuộc và phổ biến của nhiều bạn trẻ. Thế nhưng, đằng sau nét đẹp hình thức bên ngoài dường như vẫn có…

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi nói “dâu trăm họ”, lập tức người ta nghĩ ngay đến những vị thầy trụ trì ở các chùa. (Xin hiểu chữ trụ…

Ẩm thực chay đang là một trong những trường phái ẩm thực tiến bộ được Việt Nam và thế giới công nhận. Ăn chay trong Phật giáo đại diện cho…

Theo truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, có hai vị Long vương đến phun hai dòng nước tắm cho Thái tử. Một vị phun dòng…

Hằng năm, cứ mỗi độ mùa Phật đản về, khắp nơi khắp chốn, ở đâu hình ảnh đức Phật hiện hữu, ngự trị, ở đó không khí càng vui tươi,…

Hơn năm trăm năm trước kỷ nguyên Tây lịch, vào một đêm thanh bình tháng Vesākha, khi tĩnh tọa trong tư thế kiết già dưới cội Bồ-đề, bên bờ sông…